top of page

Takmičenje klasične gitare Bihać

15. juni 2019

Sala Muzeja AVNOJ-a Bihać

PRAVILA TAKMIČENJA

 1. Takmičenje je otvoreno državljanima Bosne i Hercegovine (Federacija BiH i Republika Srpska). Registracije stranih državljana neće biti primljene.

 2. Takmičenje je otvoreno učenicima koji završavaju osnovnu muzičku školu (šesti razred) i onima koji pohađaju ili završavaju srednju muzičku školu.

 3. Registracija za takmičenje mora sadržavati sljedeće:

  • Video snimka dvije kompozicije napisane za klasičnu gitaru u maksimalnom trajanju od deset minuta. Snimka ne smije biti editovana i mora biti snimljena u zadnjih godinu dana. Snimka može biti poslana putem upload-a (Dropbox, Google Drive, i sl.) ili kao hyperlink (Youtube, Vimeo, i sl.).

  • Program koji takmičar planira svirati u prvoj fazi takmičenja i u finalu. Program mora sadržavati ime takmičara, nazive kompozicija, imena kompozitora i osnovne biografske podatke (godina rođenja i smrti za svakog kompozitora).

  • Kontakt informacije takmičara: ime, broj telefona, email adresa, grad stanovanja, naziv muzičke škole koju pohađa i ime nastavnika/nastavnice.

 4. Registracije za prijavu moraju biti poslane putem emaila na adresu arminabd@gmail.com

 5. Rok za prijavu je 7. juni 2019. godine. Registracije primljene poslije ponoći 7. juna automatski će biti diskvalifikovane.

 6. Troškovi registracije iznose 20 KM (BAM) i mogu se uplatiti na bankovni račun broj 1990450002826532 (Udruženje Muzička omladina Bihać). Troškovi registracije su nepovratni i moraju biti uplaćeni prije isteka gore navedenog roka. Registracije primljene bez uplaćenih troškova automatski će biti diskvalifikovane.

 7. Takmičenje je ograničeno na dvadeset takmičara. Četiri takmičara sa najvišim ocjenama će dobiti priliku da sviraju u finalu. Lista dvadeset takmičara će biti objavljena 8. juna na našoj facebook stranici. Odabrani takmičari će biti osobno obavješteni putem telefona ili emaila.

 8. Svaki takmičar će dobiti deset minuta za prezentaciju slobodnog programa. Vremensko odbrojavanje počinje sa početkom sviranja. Takmičar koji pređe dozvoljenih deset minuta biće zaustavljen od strane žirija bez oduzimanja bodova.

 9. Četiri takmičara koja prođu u finalnu fazu takmičenja dobiće petnaest minuta za prezentaciju slobodnog programa. Kompozicije svirane u prvoj fazi takmičenja mogu biti ponovljene u finalu.

 10. Imena četiri finalista će biti objavljena nakon završene prve faze takmičenja.

 11. Sve odluke žirija su konačne i nisu otvorene replikama. Svaki takmičar će dobiti pisane komentare žirija putem emaila nakon završetka takmičenja.

 12. Iznos nagrada je sljedeći:

  • 1. nagrada u iznosu od 500 KM, 

  • 2. nagrada u iznosu od 300 KM,

  • 3. nagrada u iznosu od 200 KM,

  • 4. nagrada u iznosu od 100 KM.

  • Svaki finalista će uz novčane nagrade primiti i poklon paket organizatora i sponzora takmičenja.

logo_stacked.png
SBM transparent.png
hannabach_logo.png
bottom of page